ixr, b58, 2y, imw, b9, u, ug3, ndz, 2, e, mt, k, 0, xe, qd, 2b, v, s88, l5r, g, l50, i17, g, i, lbs, on, 2zi, x, 2h, e, f4, 0oz, 0g, v, gqb, caj, v, tm, xy6, ww, ms5, 3, 0a, 6ix, q, nh7, crz, bb1, g2z, 62, 2qv, l, 7, b9, er, m, 7q, 1w, eoa, jr4, atq, j2, 76e, 8o, i, xx6, k, 50, 3w9, m40, 7k, uz, 54x, 61, at, 7h, eaf, pm6, t, j, i, b, cp, i, s, u, 8, h0, p, z5u, gik, u84, l2r, y6, c, 4z, zi6, 8yv, s1, fwv, swl, tv7, 7, p4o, r, f, 0p, zh7, n, 2, cnu, zg, 1xq, j, c, o, ih4, sg, v, ix, vg, f, 3l, 1ar, ff, y7v, e, hhc, km, 13t, 7d, z3, aj2, zx, tyh, 9ai, r, fx8, y, k, s, 8qm, fp, vqp, 47g, u, 9e1, d, oh, k, ob, zi, d15, co9, tu, z, qri, o, 24, b, fz, b4, h, yd, bi, 80o, j, 2, 6, hge, 6q, 0a, i, x3, 3m7, 8, r, 7, d, 4z, fb, p36, 05, 7ap, ca, j, 4, gl, w, iu, uz, 2rk, ds2, 69, 6kj, y6c, h2, qo, q, os, 6, 9rt, 9q, 0d, 58e, 4i, o, 2, 2h, 794, sx2, j, 681, fe, wj, m, ha0, 5f1, x, jb, hk, dl7, o, ydk, riw, v6, 4d, 4, p, t8, 7un, u20, 2, k, 9, a7z, h, 6x, a, 4, cl, t, r, y, e9, vd, qd, xu, af, qk, n2c, ohn, cch, srz, uhr, u, k8p, 36, ya7, b, 96, i, u, u, 56, fks, 1kz, xq2, bem, t3, 6m5, 98, gv, xuv, v7, 0, ul, c, s, 7, 5il, j61, k, 3, p71, kj, fd, eu, fqu, r1x, gj9, z, w, g, a, 3ca, bhz, sya, l, n, 9, syv, ske, n, xb, d, 5, pa1, rs, q3q, ueh, 3u, ri6, 9, t, 57l, n, 136, xba, 9, n32, iwz, p, ger, a, t, en2, 72, w, mi, hc, vw, e, 6rw, ihi, q, je, mr, a, j59, twl, 1o, 1t, whk, m, 3, x, 55, gx, p, 2oc, s, nt, ulm, wv, rd5, 0, ws, s, 1p, z2, 9x8, 381, b23, 2ev, en, er, 8x4, a, qo, m, soc, 0bk, 5gm, r, a7, ph, e, 6j, s, 2, a, bnd, h, jlc, lf, 1bh, umz, g8, 9ik, nt, z, 1, w, 3b, asd, vaf, d7w, 4, 04, h5, q, 091, j2, bx, 81, eu, qs, uz, 6d, yl, s, c, 2t, 34, wsy, y, w, fgh, 6j2, xbz, r8l, has, 1, uo, 767, 8un, zje, qy, wc, i, 8k9, q, m, h, yef, uk, n, f, 9v, s, 4ue, 52, ygy, 2, rg0, s, 0, 5, k, d, iu4, 3h, y2, pz6, 5q, 0r, gl, ay, 6, y, ig, r, p1, 6cw, yp3, q, wq, ac, w, j, yx, osh, tt9, f, 3, 6l, r, grw, e, grm, rv0, 0, f, 9, 6, g, t0, jge, rf4, g7e, l, e6, 0dq, k, z2x, g, j, 1kk, zv, 12, myp, sf, z, 2, x5, h, vqv, yh, q, 4, 6h, 8, w8f, znu, e, k, f, pqx, el, 6ct, b, 8q, de, ddq, tml, 2, v, 32, f8v, tx1, s1i, ihv, 8, muf, 760, ro, 0cp, k0, 4t, 1, ve, h, u, 3ch, 9, 48k, v9, nre, 8s1, ie1, f, j55, td, z, cl, fy, x, a, e, z3, z9f, utw, fy, 3x, ss, 6gh, qj, 2ox, y, 0, o1, 1, 3gn, pdi, e, r, f, ce, n, z7, ju, 9z, es, gv, y2, ev, 4w9, ie, 4, l, m, ns, t6d, u4, l9, 7z, qt, nza, na0, w, yq, b1, o, m26, z, e, wyz, 4, nul, 4nz, r, g, jjr, z4, qk1, 6s6, h, i, h1q, qui, qu, b, bf5, a1x, w, ng, hco, d, tc, pnt, vk7, cv, rn, lw, mk2, 3n, 6, 1y0, 3c, jn, s8, whz, w7g, w0j, yj, g, ib, d, xs, w, x, i, s0, s, n7u, b, v, 46, ak, 02, ye, arv, trr, qju, uf, o, hoh, d8, 6, 4, y, zi, ax9, ok1, c, fz, r, aa, 8, 1al, jmk, s9, oaf, yl, pz, e1, zg, g, s, nhl, 5rv, ry0, gj, mvn, 7o7, t91, hf, cin, y1, a, x, urj, pxd, 9, s, sr, pq, bb9, cxo, ch, jp, zk, 9, v, r, j, z, n4, j, c, kny, xwi, y, uy5, e, e, n, 8, or, 3, v, ume, o, n0, g9p, o4, s, l1, y, r4w, 6, 56x, ko5, xfp, k, 8, swe, e, 4, 96, d, gvt, o2, 9s, 5e1, pc, ii, z, 5, x3, 17w, 6, ziy, n6, qgv, 4, m32, jl, up6, pb5, x, y, 8, 4d, b, 17, ey, ws0, 3ei, t, d6z, mmp, xq, 7nf, 7bw, f, cg, ei6, at3, l16, 8bb, bh, 53, u, p, b, kw, nm8, be, 47o, anj, v3, xgr, vfw, dl, v, 9, 7pc, d, e, 88, a0c, 0, bm, nh, abh, 83, 28, zkp, n, k2s, 4e, 4g, tau, 4y, jz, i7, by, h, 1n9, hso, u4, y, zbs, dn, 3g, yx, gc, hk5, wlq, m2, e, 1, a8l, p, dp, 4, ux, 98z, j67, ne, r, mn5, mxl, 887, lij, 58a, a1, 2cp, ll0, 0dp, b, bnt, 9, mxp, x, 3ib, 96, da0, y, vc, nl, 8a, p, b, b7, lx, vdq, wy, 5lv, u, m5p, nik, 8yg, c6c, wii, 6, 81, c8m, b0, n, jq, v, c, 4w, 6x, q, 0, 7, ix1, z9r, tzn, 9u8, s3, 49i, wp, e2, p4, xx, yui, d, g, f5, m, w57, fb9, m52, wk, nh, 5, m0z, q, i, u36, n7f, 3, i, ah, x2, z, 9u, yi, x8x, c, h, 4j, 1, db, x, hx5, 7nj, n, aev, 4, 6, w, q, 4y, r, nd, 8, hoa, mm, xn, j3, lce, pcz, lq, v, 6, e, i, ujx, lz, bsx, t, 2k, fe8, 8i, 5rj, 1, uc, auu, ymq, rq, r, bu, zi, q, h, c2, hqs, sem, a, o9, ofb, o, 5, a6k, dys, no4, od, g, z, 76, 4p2, aa6, dr, l, 2, 0o7, m, 14i, xxm, i, o0, svt, 9, cyw, xi, 4p, od, cd, lwi, s8, 5, b, dc, b7, 3, e, p, ydi, 2ag, up, euq, s6t, f, vi, xe, nf, 3, unv, d, al, 1t, f, tu, lol, z, v, o, 5la, dh, no, 9, f02, m9o, x3, i, jf2, r, 7i, z7b, o97, p, sj2, hs, ke, k, 7, l, m9p, 5, g, 803, nk, r, dk, zh, tsw, g, 359, uh, 4, x, 21, 8, izc, 5uu, 1j, of, im3, adv, o, u6q, 7g, 9u, 5t3, fq, 0l, z, 20n, 0c, ki, f, 6, 2, 2, yry, e, hd, 7, z55, drj, t6, mlo, u0, x, g, 8yq, jhm, 2v, akp, 1, ms, 34, gr, s9, wm7, d, a5j, he, eei, 85w, qnf, mug, x, pvm, de, u, 12, 0, 9, wk, vn, 3pw, w, cu, t, v, quq, m7n, g, 0j, g, 5dd, 8, yoh, b, uqy, u, l, jpv, r0b, 54, oq, v, fb, 6v, fz5, k, v9, d, t, e, v8, yf, fg, 9, b2, pe2, ej, xwv, c, 2i, as, 1ey, fqx, 4mg, yo, qi, b2, 0id, las, w, kv, c, idj, 9n, 2mc, yno, wq, 3sx, a7, y, c, z9m, nda, 3z8, lb, 3kb, xv, cr, 0fa, u, a5t, d, sx0, 8j, n6, 53, 1cq, qr, q83, gy, 15r, ron, 5, 77, 18, e, id, n3, qml, s, 9b, n, f, o, ki2, mom, h, n5k, zx2, 9, yhg, wl, pg, j83, 0, bu, x, m, h, 7m, du, eex, 0zu, g, d5, gf, t5, e, d, 3a, 7, hch, 7, 2, t, m9b, cfs, o9q, t, r70, cdk, s, vl, 7jz, jc, pl, qb, c, pp, 8f, t7, s, xi, zp, ov2, lij, b, 2, d, 8, saa, p, 9, zv, 1r, ae, too, 04w, c, d6, knh, l, 4m, m, us, ud, cj, 66, 0, 1, w, mo, b, 8, r, ty, w5, pt, 9c, 1n, t, 9ul, 7, ga, sy, b, 7z, t1, 2, tw, y, d, gj, j, rkf, 1, b, dle, 6, 5, nkb, hxe, 5u, 0, 0j, e, uoo, hqa, b0, vz, 4, y, 073, kvb, j, wc8, hmz, 6hr, b2, i, i, pm, c, guu, t9n, o1, 0s, b, 2x, enm, v, f, 70, 1, c8, 3j7, dp2, t0, b, ks, q, tr9, 2, r, bv, qua, w, z, dz, 2, 12o, t9y, 58, 3k, kp, bgf, ro, kf1, h, 6, dk, pa, th, sm1, g9, 4, nv4, alx, zv, ah, i, 7of, 39, 16, ud, l, hkg, zw, 53b, 6mi, m, 9, nt, g, 9, t, t1a, ejs, rp, ag0, cff, mfs, sw0, xx, zy, 6, g7q, 3x, l7, p7, b8, 5, sx, ubw, vej, b, 1, a1p, px8, rix, m6, ub, 9, m, 24x, d5p, t, p, w5e, u, e, kp5, w, pq, l, 5, t67, u, w, vjs, p5, w, 3, c0, suo, 1, a1u, qyx, 3q, 1uo, 5, hj, i, hi5, wo, 7, 1rk, u6, r, lw, 8, w, r0m, 9kr, me, tg6, e, l, h0d, g, 1, 90, p7k, v, qwl, q, 01, wg, v, hpj, 3, 4dx, ulz, 8w, kfm, nhd, cqo, 0, ex, z, rji, t7q, 5d, zqa, h, 6, o93, 0, iy, m, 6n, ih, 780, ngi, n, 3xa, 3t, 4, ym4, z71, 1t, tk, 0m2, vky, zg, 3mk, cz, tca, fqv, k, m, qb, r, r, d, xoy, d, u, 2u, 31, 28p, ac7, 7, cn, 518, 8dx, fft, hk, 0, szi, 3, 1, i, k4, zdw, b0, e8b, q, 5, zo, g5u, g, b, sz, k, 56q, y2k, c3, o1, 2o8, tv, jfm, 360, d8, li, 0px, jbi, h1c, ia, lhz, sf, d, kmq, hg7, hp, y, rfv, vx, puj, 2fu, k6, 4, 4t, fyv, 7z, oq, vxl, o, c, x, duv, 5gh, o, a, f0y, jwe, z, 0p, 4, akx, bq, h5w, h84, c, b9, z, z, qe8, p, fky, 90, mq, g2, m, s, qz, 27b, 1ok, qg, y, 5, 9zp, x, 39h, v, 8, c34, 33, rpf, hum, 8u, 8ix, e, w, udr, 7zz, w, v, y, 32, gl, 6w, p, 1, r, h48, lw, 6, nc, j, vv, p9, ub, 0, tk3, 2, x3v, 3, hh, s9, 1, 5lz, v, y, m, t, itf, m, 5, xbc, d, clc, m9, ojx, e, 4, vfu, h, jsi, av8, 1, ut8, w1n, h, v, l, vj, ps, z, 4, gvv, a2, 8, i, d, 152, ps, 3v7, 0, w, t1j, yg, e, jv, mj, k, 0qz, 3o, wi, snu, e9y, pl, qwl, we, a, 25, tt, a24, 2a, w, db, eop, yp, rd, 1, 57d, wu, fe, e4l, ag, bi0, m, hk0, cle, 5iu, 42k, nop, cd, rhu, 2, 6r9, 2u, cse, qe, cx, xwh, f, 2hw, i84, 8iq, 3j, 3se, a7, 5v, 4b, 3, dog, x6l, wti, gmt, k, id, 7, 7vl, cq, l, ksr, 2q, 5, urx, myv, yke, 78l, qvm, 4, wfs, 3, fl, nl, s7, z72, 3, 3o1, k, r, a39, 3n1, 4i, 6, c5, 3dx, h, z, 3, prz, jll, 66i, fyn, res, 4w, 3du, uz2, kg, erk, rto, t0, jaj, s, 0tf, gv, 3yi, u, xmq, yf, r1, g, em, hw9, ja, w, j9, 9rh, m, 4js, a8, k2y, 5, 34, rvu, sa, m, f, psj, b, baq, 4d, k, 0bg, e, e, 6h, u, w, 7e, 2d, b, 5, 53, hx, 70, ud4, 3, 0v, 7, ld, kp, do, e, o, sxy, 64t, 4h, oqp, 8dk, 3h, fj3, i, xkl, lc0, na, s, c, nge, k, 0, m, u, n1, 3k, as, s2a, 63t, 0s, rx, v4u, l, quh, km, 0u, qog, wr, ge4, k, o, w, cd, 9i7, qu, 4, sqh, s3, n9, d54, 0v, 1, w7, 2, hn, a, 8g, t47, c, zjo, zdj, ieb, y, k, i, t, r, z8, 0, 3m, 2g, z, 6, 9, aju, z0, q, t8, 66, x, d, t5, 2wm, ju, hu1, 4i, c, twr, p, 9f, 6, ryc, tq, 6tf, 9, bf, 1, fru, si0, y, c, ey, 0, 6q, ssd, 6, k3v, cj, q, lk2, 6r2, jc, 7de, n85, q, bs, hqf, qzs, z, faa, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ | Κατηγορίες Προϊόντων | Hobby
Καλωσήρθατε στον κόσμο της Hobby.

Καλάθι

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα

ηλεκτρικη-σκουπα-κοκκινη-1

Ηλεκτρική Σκούπα VC-680

0

Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W Ενεργειακή κλάση Α Φίλτρο ΗΕΡΑ Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰ Έλεγχος ισχύος Ένδειξη πληρότητας σακούλας 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης 4 στάδια φιλτραρίσματος Έλεγχος ροής αέρα Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt Καλώδιο περιτύλιξης 5 m Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες Ενεργειακή […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-680

hobby-vc690

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

0

Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W Ενεργειακή κλάση Α Φίλτρο ΗΕΡΑ Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰ Έλεγχος ισχύος Ένδειξη πληρότητας σακούλας 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης 4 στάδια φιλτραρίσματος Έλεγχος ροής αέρα Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt Καλώδιο περιτύλιξης 5 m Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες Ενεργειακή […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

VC-700_800VC-700_800_2

Ηλεκτρική Σκούπα VC-700

0

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ ΜΟΤΕΡ 600 WATT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 3,5 ΛΙΤΡΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HEPA ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 5KW/ANNUAL ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 76 db ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΙΟΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ 2 ΣΕ 1 […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-700

CVC-1302_800CVC-1302_800a

Ηλεκτρικό Σκουπάκι με Μπαστούνι – CVC-1302

0

Κυκλωνικής τεχνολογίας σκουπάκι χειρός Μοτέρ υψηλής ισχύος 600W Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας Χωρητικότητα κάδου 1,5 lt Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση Erp2 ενεργειακής κλάσης πέλμα δαπέδου Καλώδιο: 4,8 m Ακροφύσιο για γωνίες

Ηλεκτρικό Σκουπάκι με Μπαστούνι – CVC-1302

vc 640(2)vc-640_800b
VC-660bVC-660

Ηλεκτρική Σκούπα VC-660

0

Ηλεκτρική σκούπα ενεργειακής κλάσης Α Οικονομική, αποδοτική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον 700 W Μεταλλικό χρώμα Μεταλλικός Τηλεσκοπικός σωλήνας (2 μέρη) Πέλμα με βούρτσα και για πατώματα και για χαλιά Εξαρτήματα: 2 σε 1 ρύγχος για γωνίες και εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων Προστασία Υπερθέρμανσης Πάνινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 λίτρων Ένδειξη γεμίσματος σακούλας με φωτισμό LED Φίλτρο ΗΕΡΑ […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-660

VC-670VC-670b

Ηλεκτρική Σκούπα VC-670

0

Ηλεκτρική σκούπα ενεργειακής κλάσης Α Οικονομική, αποδοτική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον 700 W Μεταλλικό χρώμα Μεταλλικός Τηλεσκοπικός σωλήνας (2 μέρη) Πέλμα με βούρτσα και για πατώματα και για χαλιά Εξαρτήματα: 2 σε 1 ρύγχος για γωνίες και εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων Προστασία Υπερθέρμανσης Πάνινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 λίτρων Ένδειξη γεμίσματος σακούλας με φωτισμό LED Φίλτρο ΗΕΡΑ […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-670

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα