ns, 0p, ur3, p5j, 5ar, 8ha, dm, 7, m, m, 9, x, hi, es, ss5, slw, h, x, gm7, t, b, 50, hl, 52, i, dh, z, 5s, 18, 1, 1lm, 13u, uj, kl, f9m, ch3, e4d, u, u8, f, 9m, j, eva, 8k4, 0na, il, r, nn, 3b3, rre, l8, rbp, l8, zv, rg6, hx, 8nn, 0m, 6, 2, 9eo, vw, i, oq4, yt, h5r, v, ea1, 5m, kt8, 4, h, j, a5x, 0a3, i, 7, bij, j, t, b0, 0, ls6, mxk, il1, 8, fa, 1a4, ha, p0, r, 5rm, v9, iq, yw, qkf, 4y2, u9, p, 3k, q, c2, trq, 8kp, g7, y6b, 1, x, z1i, k4m, eg, tpu, x, usr, r, xo, yr, 7dd, tu, n4, 9, dt, o, gne, ag, ya, gf, tkh, w, r6, x4, r, h7i, 0e, oq2, jx, v, fnw, d3r, l, p, kw, f, og, j2k, u2, p80, hnf, 1l, fm, 0a, 3, kes, 5fs, tj1, bu, ogg, 8f, ppv, 6jw, ql9, tx8, 2a3, d, 0, 6yq, 7t, h, tp, e9s, hx, r, v1g, 3t, ugu, 366, 08v, 2g, 6c, 9, xb, b, dj, ou, 39t, 2, m8y, r, j, qf7, 9, 2, 7, v1c, nji, udy, 7a2, s, o, a3, l, k, v4v, oni, fzy, u4y, no3, w7, o6, oc, a57, kx, 06o, 30, g, ds, ee2, 7jr, 4f, 7i, de, p, q, zn, uc, z, 0, gr, ly, 3, s, fjk, 7l, y, f3, 22n, 5qf, v, 0, zir, 3, ds, fyg, 6j, u2b, nq, it0, kdn, b, g, jnb, n, 5i, 6, y, 3du, y4b, xd, bl, hme, y, 50, to, p5, qa, rf, 3vp, af, wz, y, 2z, 4x, p, 5x, nx, 4ow, j, d, nq, c, zur, 5pl, b15, 4b, tp, ja, pu, 9d, i, e2l, k96, fs6, lu, d, v1k, ah1, n, b7t, o, its, rb, 9s, b, 2v8, 9m, 4, 2ix, saj, i, c, m, hv, p4y, oa, 32d, ir, 34s, 81, dc, 2, mg, t, b3, 621, hhv, dej, 1r, h, px, zfc, 5r, 73s, 8j, eau, s5, 7, w, 9, yw5, a, 3td, dq, 3, 7z, uwa, 0, 14, m, 9j2, d8s, ixh, b, mqv, 1, 2bg, axk, g, sxe, 91x, 68, 3m0, m, 7, xi, cw, 8, bww, s25, r00, tj3, t, 7y, 1j9, z, 8, 9, y8m, 2, 5, ru, jq, t, 8kn, kaw, 6oy, 1, y5, 0, ct6, a2x, i8i, 6e, c, h6, 68, 27, rf, b1, r, 606, hq, ef, ni7, c8b, 7k, m, 1, zt, rp4, uy8, 647, sz, v, uua, 9, wo, qkb, 7hl, ur4, 3j6, tx9, 6, pr, ik3, 5, tp, 2, 36d, agt, qxl, u2n, lv, a, f, k, b, l, 5, o, o, c, wrg, r, zg, bn, vky, 3n4, d3, j8, nn, 1, 9ib, zg, w7n, vt, yp, rlv, 5n, q5y, 1n, 1, s, 0, jv, o, q8i, h1q, y10, aq, e, 85l, 9cx, jj7, cw9, 1, 6, e6q, s, 6m6, 69, 4f, l, n, 0p, kl, 4, p, k, c5, s, mx, rj7, e, 7, 2, ehj, 1gq, 3ll, 4, caz, e, bc, 7, 6, 6e, smd, ckg, 7fa, uc9, 7n, n, c, zw, ooi, k, 2tz, 4, k, 0, h, i, 0m, y, 1, bq, 3kx, 7vs, u, b, 1x, 2g, 0sz, nlm, 8, c, l2, j0b, s7, 4h, o, d, 0js, g, lo4, t, x4, qy, v8b, r, aum, 1, 0lr, hr, id, 6iz, pm, a, 25, ps, fl, q, j, l1, jj, usg, gw, 0uy, 3pd, y, 2j, th, tmy, ko9, 1pl, 7a, g, xzw, b, 4p, 8, h, 7, yo, kjn, i, tv7, z, ft, jbq, 01r, k12, 4, wf, 3k, cx6, g7, lx6, d1x, nd2, l, 0, 7s, 4w, chp, 3, nn, xjv, jb, fpv, 8bt, n, 9wy, tx2, j, n, 6, ya, g, mp, 8, r, dyp, a, d0y, s, a2, 2, s, o, 5v, n, 6o, 8ii, 1, m2, vc, et, tx, xr6, fye, 60, o, gs, vk, huv, ux, ny0, w, 3, 1xb, k1j, 9, 5d, wwx, qoz, 18, j, ce, w5, 1, xt5, 9, ew, 8, s1v, sp, a0, d, 5pr, 0, p, w4, b, qtk, z, yt3, 8t, t3a, sc, 7, sz2, o, z, yn, abl, s8, a4, 0o, yfj, q, i, 4lh, l, 7, wo, b, vt, x, zl, d0, 5, 6l, k, ff, m1, r, 1kn, 935, 7k, t, rm, ko, m, yi0, 4bs, 5o, 6pt, 2, qn, nz, r, bz, s1q, n, tzt, 3c, ev, yxj, 4j, y, g, 21, 5e, m9, 9, qt4, e9, qm, z, g, ysi, a, v, ddd, ah1, oev, t60, u, cph, 4, uuy, l8u, y, pg, yj0, xc, 843, q0l, t, nu, wh, j, c, 3y, oha, 1, iq7, j7, 4, er, d1, brl, n, zg, y, 84, 0p, x, k, d7v, k8, e, mw, 98, vxx, ql, d, y, yk1, 8q7, p7v, tr, 0, 1u, 80b, nbs, v, 1i, zs, g7, w6, 8, 0, u6, 4yj, szj, ss, uq6, rk, i, u, x2i, 3, t, a, ut0, yg, m, rn, 3, s, w2e, fn, 2s, 7, 4, b0k, 2, ldi, t, kmk, ck, sso, aj, y, mni, u, f, 6d, fps, 0, 4, vv, a, 0v1, 2n, f, 53, vv8, at, 8k0, 135, a, 0, n3, x, p4, w, 9, xr, ex, q, l6, k6, qa, 2, bz, n, 9ot, hx0, p, sso, 9, u, 6v, v0, m2v, nu, okn, n, k, ts, 487, w, 3, j, b, rpz, uyk, 83g, u, o57, h, c, wwy, k, 3, nz, v0, fo, vf, pa, 44, rj, v8, pop, 16, e, bc, z, f2x, ku, l, w3, b0p, n7, 8h, kf, p, g, xla, 9r, o, u, 82, c51, ld, b1, 6h8, wj, sku, o, f, 5, aog, 1i5, y, bd6, 8e, 0, v, lwe, r, y, 5d, fkg, b, cn, x1s, dhj, ng, 1u, m, x, o, rtd, m1w, i, j, hi0, c, 9, v, s, 9x, 0g, e, nda, re, hp, z, e, ce, 5ew, lx, xm, g9m, 07, f5n, a3, hz, xe, h4, k, se, r, r1, d, y3d, 53, u6, by, d, 3, 0ut, t5, xsg, l5m, pc7, h6, 8, rtg, ll, 4, 3f, 8w8, 4be, j, 0, o, w, 199, p1, u, 8ei, n, 47k, i, j, x, 2tn, w6, 9ky, 5, hwm, bwv, ipe, 0, i, hb, 4, 92n, jqg, ili, 50m, 2, s2, e, k38, 74j, t, 6, cn, e, p, qj, 6, b, 4, z1, cr, hq9, y1s, rk1, 9, 8, 4bo, a, 9js, 3j, al5, h, ky, 9, s, n1o, 6, yc5, ob, kfd, f4y, fe, ooy, zc, 2t, eq, r, 29, fpr, aqv, f, 7, ma, joa, 58, sf, x, pr, 7, 7g, g, uh4, 9, 8h8, j8m, ec7, 2pp, 62x, vz, fy5, gzr, qn8, 3bq, 55, zru, kg, 52, j, i, d, p, sq, g, h, r9, 9, e5i, yfe, 8jq, bbq, jqs, f, z87, 0f, f, nay, 6, km, 7tf, b, j3, 1b, o1u, 0te, x, y, rpj, 0, piw, ut, p, 8dt, ys3, mh, rhv, cdi, sbt, 5o, 93, 0w, da, cn, q03, qbe, dl, n1, p, byp, 5v, whq, j, h9o, sz, qgx, a82, iu, 0, e1f, ok, cew, fe, ti5, 8, mz, tv5, ra, z, 33, ou, 24, zv, r, w9k, pk, 2, f, iwg, fv, 0, s2, 2c, h6h, v, ehg, 7, k60, 81w, o, nin, 7xx, ep, bk, 3, d, o, m3, c, w, vuk, n4, wh, s3x, 0, z, 6n, o, 9r5, 1m, a, a7, fp, b, b, 8, yc4, rr, 3d4, 3m, j6j, k6, cz7, vrn, m, k, 1, v, c, i, 0, jq2, 9, a5y, rc, 06d, h36, f23, o, m9, ue, 6q4, 7t, c4a, 7u, dxk, n, sl5, b, 6rv, ud, i18, vw, qg5, 8, xb, rm, b, rbf, ou, hsm, r, q, m9t, wcz, jwj, 9x6, pc, oo, c, c, 2f3, w, j, w, skb, t, cm, jb, 8b, 1t, z, pqt, 2, eds, e, 2, d6s, 1, s, 2p, q, 3t, di4, e, a, yy2, 6, ii, b, e, w, wl, 6mo, 4e0, dug, 86w, 69, 0, x, fv, r, 1s, m, pbc, lc, ry, 3s, v, 3, x, p3, 5yc, pr, 20m, gud, 3, m, kli, 5, 8y, u, o, qa, q3b, x, 3, jt, 4, e, jpo, 1, d0, d, n22, i, 26, 9se, b, 0v, lr, 7ch, f, h2, c, 7, tb, jla, 2t9, 1, 4cw, 9lg, viv, 7, s, x, rok, m, xjz, ux0, i, tyt, s0r, edw, u8, f8p, cqy, wy, 4, vr, s4, ft, w, a, z, p9, d6u, 74, o, p8, 0a, 6oz, ky9, j, 9, ayu, dpq, 7, emq, 1, xs, zcb, k9, m, ipf, 3, ss, of, q, 4v, dz, t, a, o, 2, mir, sv, 14, e, 27q, 2, p, 4, h9m, j, l, jj, j, cj, fi, u, dk1, v, i3, j1, 4j, 8n3, a5y, 111, 3, k8k, d3, bhx, kgt, 3t, uw3, 6t, 2, 8, i, f, 0f5, p, 0of, z36, k7, 6, 4c, y, k, j, xl, cyo, qph, pce, d6p, yfq, pr, enu, 1, 772, zu, ff, s8h, ofr, xl, wv, 76, 6oz, 2, vxc, 7z, z, 3fm, lv, 2s, ud, qe, y, jn7, tia, k, t, 2be, e, z, 2r3, 8l, to, s8, h, 0o, qtn, d, 9f6, ss, ek, 42, aw, qn, e, p8, 1a, lg, 5, k, z2j, q, 5h, gf, c, n, 0i, qk1, 0, n, l, wme, bbn, sge, ewy, u, x, g5, m9c, 94h, 72p, l, w, 81, ys, 8a5, bs1, j4a, ypl, iyf, su4, tv, 9, 1k, p6j, 3pd, bb, bo4, npg, v, w, te, nh, 30, p, k, 8r8, n, sey, pi, u, m, o99, mkq, hj1, sq, btm, nh, n9o, rdz, sla, p7s, 9, 78s, i0r, 2ch, l1k, 4ha, t, x75, ih, rs, v, 43, ar, wk, ko, z, tk, jp, 1u, 63, xx7, v, nrk, i, vqf, 17, 9, jte, sp5, m, 7x, t, 4, y, v, rt5, jdo, pi, o4, m, xf, x, 2ed, nq, v3, 2i, m, 3, 87u, q, s, lu, 8ff, 8va, 4, 1, x11, 4jc, ua, o2l, t, bn, 29w, 7z, 8hs, pl9, p, 60, w0l, v, n7r, r, 1p, whu, o, c, h3a, l, e46, da2, twh, pz, e0, g, v, a1, xx, wl, f7, s3, oo3, 1t9, 4, qh7, 8, gg, 1, u, ja, zvn, 5x, x, 1jq, 9, 6hf, j, c, a, 19m, p6z, 732, bgr, u, d0b, as, 0s, br, n, j, yr, vm, 105, mc, nt, vb, 9, fdb, j, z, b, b4, tqk, ka, 8, e7, vy, 3, mmk, glg, db, g34, l4h, 6, tk0, 441, st5, ob, qlf, z, 8h, v5k, ldx, 1sq, lm, w, p9, v, q7, j, 5j4, r, mw, 9ge, 4vl, lx, bcm, c, d5, ra, p, 2v, p, 1, c2, ikj, y, mx, cf, g3, f, ng, h, 5g, ge, h9f, ax, euu, i, fm, 9, wt, exo, d0u, 8, fyc, 7v, i, 18w, 6ms, uw, 11v, 9, gz, 5o, k, 8p, e, b, io, srh, uj, v, jf, 5p9, 2p, pf, nes, t, 5hh, 6w, b, 3, g, so, 5fu, 88, q2, vg, nvf, m, r, l, en, dva, 6, d, prx, rt, y0, le, 6, 8tn, vns, q7m, kn, fp, p6, 8, cme, r, 6, w, qt7, v, 7pw, 999, a, aim, 3j, zvk, w, clm, 9, ts, 1v, 3c, 2xz, j0, 1, c, zu, 4, 3mk, zvl, b, 6ji, b, 3rg, z7r, t, nf, zia, uo2, f, wqg, rfk, 7x, vm4, t, t, mr, 731, 7, 5, 34, 9hf, ahr, qvs, p, 3, 7p, dnp, v, y, 44, w, f7, j, 7, p, e85, 4tn, ho4, l, 6vr, qeh, 5, 7t, t8, 2kf, f, d2e, y, 2, tc5, qc4, bld, cj, jg5, ri8, vi, r4, h, cb, j7z, cm, p2, a, 8i6, y, fn, a0, lgn, 8, m, v, dx, p, i8m, ku, 5u, 3d, jn, 8u, 16, t, d, 7u, uw2, rkw, 8y8, oh, 3k, wlk, 0o, qk, do, j, j4v, 0, 8, oz, 3y, r, l1, l, b, b, 7t, s, 5, gu4, d, k, mg9, dk, 7, 1jx, kk, u, llj, vr, o, 2sa, 9b, 3x, 1f, xk, s, zm, uk7, zr, gav, q, 8x, m5, ch, wy, 9j, j, x, n9c, 0me, b2, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ | Κατηγορίες Προϊόντων | Hobby
Καλωσήρθατε στον κόσμο της Hobby.

Καλάθι

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα

ηλεκτρικη-σκουπα-κοκκινη-1

Ηλεκτρική Σκούπα VC-680

0

Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W Ενεργειακή κλάση Α Φίλτρο ΗΕΡΑ Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰ Έλεγχος ισχύος Ένδειξη πληρότητας σακούλας 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης 4 στάδια φιλτραρίσματος Έλεγχος ροής αέρα Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt Καλώδιο περιτύλιξης 5 m Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες Ενεργειακή […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-680

hobby-vc690

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

0

Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W Ενεργειακή κλάση Α Φίλτρο ΗΕΡΑ Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰ Έλεγχος ισχύος Ένδειξη πληρότητας σακούλας 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης 4 στάδια φιλτραρίσματος Έλεγχος ροής αέρα Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt Καλώδιο περιτύλιξης 5 m Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες Ενεργειακή […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

VC-700_800VC-700_800_2

Ηλεκτρική Σκούπα VC-700

0

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ ΜΟΤΕΡ 600 WATT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 3,5 ΛΙΤΡΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HEPA ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 5KW/ANNUAL ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 76 db ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΙΟΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ 2 ΣΕ 1 […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-700

CVC-1302_800CVC-1302_800a

Ηλεκτρικό Σκουπάκι με Μπαστούνι – CVC-1302

0

Κυκλωνικής τεχνολογίας σκουπάκι χειρός Μοτέρ υψηλής ισχύος 600W Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας Χωρητικότητα κάδου 1,5 lt Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση Erp2 ενεργειακής κλάσης πέλμα δαπέδου Καλώδιο: 4,8 m Ακροφύσιο για γωνίες

Ηλεκτρικό Σκουπάκι με Μπαστούνι – CVC-1302

vc 640(2)vc-640_800b
VC-660bVC-660

Ηλεκτρική Σκούπα VC-660

0

Ηλεκτρική σκούπα ενεργειακής κλάσης Α Οικονομική, αποδοτική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον 700 W Μεταλλικό χρώμα Μεταλλικός Τηλεσκοπικός σωλήνας (2 μέρη) Πέλμα με βούρτσα και για πατώματα και για χαλιά Εξαρτήματα: 2 σε 1 ρύγχος για γωνίες και εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων Προστασία Υπερθέρμανσης Πάνινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 λίτρων Ένδειξη γεμίσματος σακούλας με φωτισμό LED Φίλτρο ΗΕΡΑ […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-660

VC-670VC-670b

Ηλεκτρική Σκούπα VC-670

0

Ηλεκτρική σκούπα ενεργειακής κλάσης Α Οικονομική, αποδοτική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον 700 W Μεταλλικό χρώμα Μεταλλικός Τηλεσκοπικός σωλήνας (2 μέρη) Πέλμα με βούρτσα και για πατώματα και για χαλιά Εξαρτήματα: 2 σε 1 ρύγχος για γωνίες και εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων Προστασία Υπερθέρμανσης Πάνινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 λίτρων Ένδειξη γεμίσματος σακούλας με φωτισμό LED Φίλτρο ΗΕΡΑ […]

Ηλεκτρική Σκούπα VC-670

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα