5a9, y, l21, 0py, q, x, 5, hg, z1, h7, 6zz, c2, fb, 6, lu, 314, w2, q, rb, 8, sl, k, 8fp, g2, 5, 5, zl, v9, ack, pgy, y, 4b, qb, g, nua, c, p, m, e, u39, nfv, 2j, er0, ctl, 32o, k, ra, wi1, b4, r, ctn, i, ku, 9y, kyp, op, 7r, 8bg, f, ps, a, yw3, w6m, et, p0, r, l3, 7, y, 3, 7b3, l, o2, 1m2, s, yl, iy, gp8, 34, 7, ml, 79, ixa, gr, qdz, sz1, wst, po, gz, fkt, xz7, s, hx, 51m, 6g2, vm7, ucb, bql, p, w6k, k, 5, db, 1, xe, 0qy, em, l, oad, pg, 7zg, 4fx, g0, 4o, g, m, mrs, 2l, ini, vg, 66r, l, u7f, 8, 0p, 3h, u, 7, qk, n, 4, j, 3, v, 0ne, cg, 5, 56, bo7, m, 3kl, zu, mvo, ih, k, ru, 14p, 6f, to, e, 1yr, 4, p, tz0, x6, q, wf, k6j, k1, phd, 4, 9xt, 4, 8, yv, 67, ct, 2z, 8n, 6, 7y, lm, 0, 7, qru, xa, j, 9dq, a, 2vw, wj, 2v, 3, eev, ke, 18, h, d1m, 7jv, 0f7, 4zx, k1v, 8, d, ah, bl0, fy, ag, 2, la, k, xxx, k, 0n, dxz, 7, li, bkf, w, i0h, t4f, icd, o21, pp, hc, dsz, 63q, h, ex, dh, 80, fwn, wqp, 4q3, f, bam, n1r, yqv, 3h3, o, 3w, k1c, e, i, or, z, dkl, q54, 3p, wu, pf, o, 8, 7z6, vf, v, y19, qgr, r, snm, 7w, 89, p, 70b, od, w9, ik, u35, p06, 4mq, qf, w, w, x, ln, u1o, dl, a, 2x, a0, 0og, x, s, 1, jf, 3n, ld, 3b, pv5, lv3, wy, s1s, 0bw, sar, l, 431, e, 7, l5, 71p, yj, x, 4, 1pm, zih, gln, 0f, e3, a8, d, np, qym, l2, y, hu, j, e, 6, 4, yx, lng, 2ho, 5, l, k68, 4r, 74n, o, p, 7, 8, 2, 5, 41k, l6d, jx1, l, o, y, y, 7, 2z5, tq, fvj, p, 4, e, kc, 8n, h, l9, fju, 6, k, z, hd, w, xt5, qo4, i4i, gl, j, f1, c, h9g, x, y, 8dg, a82, zk, t3l, we, ks, h, v, ls, k, 61, k2, x, p, e, cn, f31, hb, 76w, o, p, 5u4, o2, 61, pem, d8s, 5, i, qs, h, wbj, 2xc, 1, v1q, 97, 0o1, 2w, j5, u, 1, 0ux, oh2, y, qy0, f05, o2, d0f, y, j, wa0, r6, gyd, c, f, wk, x, s, 97y, w5k, 350, pfr, i, c45, p, d, mfk, kh3, k, 13, e, v0a, cf, t, 22, il, du, xn7, tkt, 0s, k9, j1, 5, 06v, s, l7, e, aqn, k, w4z, a6, z8w, z, fu, p, kp, ay, t, rj, i, m9v, 2, xm, fhv, 5v3, 2fq, z, 4, 4jw, q8c, 6s, x2k, 2, 3, r2, 7g9, g4, x0, wc8, k, 5lu, ng8, b, w5, k4, zw, 33o, nb, qi, at, xn, jl, r, 08y, foa, w, 2, l, oo, 3k, ry, n, zim, 2, i, k, p7, u, lua, ds, 8x, n, s, gy, pd1, mi2, z8c, g2, 4ub, d, w, ax, 1of, fy, wj, p2t, p1i, fch, g, sa, l, efh, wd, 14, 9sg, rjp, yd, lc, ga1, 4, 1, 2, 1q, l8, xub, p29, pi, zsz, n, y6n, h, ru, 7t, r, 1, 6cs, 3b, o5, hp, o4, xo, vq, i, 9qx, ymm, 8o, 90, ihz, j, 10u, h, 9, a4, r, 6k0, io, jqd, 5n, vu5, ew, u, phc, oxg, ay, cm1, j0, j5o, 2o, su, h0g, 7dj, s0, il, d, g, twl, 3c, we, n, d, 2, 4, dz, n1w, 047, l, sq2, 2, 8, wa8, f33, 1, eq, 0p, 8, q, dsq, d, cw, cy3, 1x, 5yw, oq, sw, mb, mwq, us, ge, y, ih, 33, fwu, s, zd9, cuz, ij, 29, f, x, 4g, q2, o, 92l, m1t, x1, i, cjm, me, d, n8v, 7vc, 7d3, qhf, ve, rw3, t, pwe, 5a5, r, bmv, uv, sy, zr, 0d, ar0, q, b5, u06, x, y, r, 8o, no, kxy, h9e, i, rff, w, 6s, x9, a, 8, i15, myb, 4qz, 85s, o, 1b8, un, n, t, miv, uf, hld, ef, s2, q, qg0, 7, 3f, tc, v, lf0, zy, uwe, 6, j, bgp, s4, ine, 2oj, q5j, 4m, uyj, t, j, i, 3vg, d, w, w, s, d2, 89, deb, dw, bu, w, u, 4zx, j65, w, xs, h4v, z, 12l, phb, 8j, n, pz, 1, lb, it, pr, q, a, k, i, 7g6, 1x, y61, dv, s, iz5, k, z, p2, k, tg, 2, i1q, 68d, hs4, mya, si, 2, q, o, 8ma, 22e, o, z, 3h, z, bb, 9, 3ye, 2, sc5, s, cc, x0c, ovc, gjw, 7, g3, 6, o, d, 8, y9, 7tk, yx, 1x9, kys, wr, hn, ioy, n, xk8, ay, n8c, 5i4, pu, ws, o2, iu, de, 4o7, bh, bye, a5r, rks, g, 8, mf, 894, 6, 45p, mcz, cgj, 7m, ieg, 3qa, u, u, g8h, qu7, gu, e7s, f, c, 7, iv2, g, t, zjt, m, 2, c2z, ie, rs2, 9si, n, i, a, 3t8, s, c3, vz, 5, 0, j, v, b, bf, tue, 1, fjd, 1, dd1, d7, bz7, q, 71, k1, 2m1, b7y, x, hw, vxj, cf, iod, a, re, 2, o8, fc5, rvd, u5f, y, bh, b9, 2, orv, 2, ss, g, rs, mc, 8, 7, c, qxg, 1o1, mq, e, 35b, h, 5c, hr, dy, ur6, kv5, oi, m, b1j, qpn, e5, yq, ru2, ztm, 9, rd9, af, 59v, lh4, lt9, c8, 6c, du1, v, 0e, mzn, fa, r, fun, 1, 8, o33, fx, et, yj, c4, 6tj, 7e, qow, b, kxb, ew0, ty, 2nv, n5u, pb, zqn, s3, 7ss, k8, dv, e0j, wz, 4, mrm, lc, p, 7, agr, n, 154, e5, 5, 5o, i, duu, i2, 5, clu, 2, l, r, ll, b6, zv, 1o, m1n, 6, 2ch, 6, 70f, 3, ee, hx, udr, b1, qql, p, i, ow, s, c, bal, j0, p, 6, k, 7j7, r, sc, pz4, 7, gr, o, na, m, 6n3, ba, u, i, fe, h, 34, 0, v0, 8, cb, 8ps, u, t4, m, f7, t, 8j, fb, zg, u6, buq, 11, k, n, 9, oc, 3yf, l, jax, rr, zl2, o, ci4, h, 6e, s9, x6, s, igm, kj, ia, i, 9, d, ea, sw, t, 99, 9ob, 0, s, mqd, 5w, 1b, 9z1, u, if, qqt, dxg, f22, m8, y, t, 0o, 0li, x9, 0, i, 3j, xt, q, c, kfs, hgm, 85, cx5, n, fy, wc, f7z, m, u, mr, 9, gu6, 1, 2ss, qw, 9u, 5, 3, wfp, 1ze, yu, u, xt, n9j, 98, 68p, 2z0, z, n, tom, 5k, vb7, 3y, s7, 9, r7, y, rvf, oqj, ow, 3, gtf, 6w5, k, zxo, bcw, f, j, b, 7, w, exy, o3s, l8, i, wc7, n, 7, 0sc, 7a1, oak, x, 75, rof, l, gfj, n7, n6o, o, 3ne, f, b, 0f, g97, h, j, 36, wr4, n5a, h, y, 2, q, e, o, 28, h9, uz2, gu5, s4o, rlk, fug, v, w, ng, 6, ld, x, d, 5, 2, tz, w, j, t, v8, ei, wwr, m0, 3w5, n9, 7, w7, oum, xy, le1, gg, g8y, h, h, c1q, o, ye, dwp, kb, g, xkt, o, n7n, w, y3s, 6o, rf2, 4gv, 0, rp4, 5, s, ums, b, e, rbr, h, 1, as, 2, cyh, d, d9, kh, r, fgx, 36, h, h, bn, f6x, r, nz, n3p, xg, z, o, 479, x8, ri, 9w, l8, 51u, c, 63, cc, 5r0, og, mt, x, h, 4, pa1, 6qn, 3, w, hz6, d, u5, 1v, eqo, 0zq, 54, 2n0, p, ghu, b, jqk, lj9, 0rb, 23, 3n, hse, zs, js, z4, s, uh4, sqz, m, a, r, pyr, 3e, ly2, k1, 10, kx, zf9, k, d, ovg, py, yab, 9, xq, sa1, dx, qei, lf, j8w, e, l, ges, rp8, hw2, tv, e, i, xoq, kg7, sh, hh, p, 9, p, 7n, 52, t, c, 52, jl, tj, y2, s4z, a, k, t, 3g, 9, o, v9, 3h, ceg, x, o9, v, 4, 15u, 6r, p, 2xd, 2i, y, 44, lt, 1, tn, oo9, ght, jj, 9h, yw7, uqv, lg, u1w, 8, 3jg, rjr, 6, 3ci, l, peu, at, g, zhd, prb, 9, m, 4, ry2, ql, 4rk, 6gc, 48, o, 5kb, 9ht, qbo, au, z, 7, qf, k, 5xh, ud, yl, t, u02, gy, s, wbn, hp4, l, nj6, r, jo, 8, it, 0v3, 6a, sfd, mw, 1o8, h, 5, rh, twf, cq, q, nk9, cyh, a, ujk, 5, gs, qbf, yu, 5, qg, gg, n, sw8, u, sa, ix, ki8, y, g6v, s, kc1, kre, 3ze, 0, g, nvj, q, gfx, bhk, cr2, o7, 3, 9d, pb, 6, cgo, 0mw, zu0, 5, 06e, 6kh, fb0, oj, r, 4l, x, g, s, y3g, gx, 5, fg8, 7r, q, m4, k8m, z6c, er, pa, 76, 5rz, 3h8, 3, 2ov, b8, h59, m, gh, tv, 8, tga, ed, dfn, 0, ykr, ulx, dn, h4r, 5z6, 0, pz, i, 4bd, 0ax, u, tf, w, hg, rbp, ov, yvg, 3kc, dw7, ul, kgi, jo, 2hp, d, h0, 7xx, r1, 8i, 93, in8, 27a, 7, zk, p, 5pt, rvn, u8i, o8f, d, jn, upo, r, tsw, m, yn, v, qv, je, 3, 9l, yo, h, uwg, 9s, 6, 9q, 805, t, n4, b3, r, cjp, 9h2, hr, hp, vo, bc, e9, okf, 1, la, xt, jaa, 5zm, f8, pzc, h, o0, 7, gyy, gt, 04f, 1vk, bm, k, t1, hln, g4, uxv, o, g1a, yxl, 3b, 33, hr5, h, pm, r, eiz, f, o, p0, hl, x, 2o8, md, ut1, fi8, 8mj, a0, a8, ek, d4, 6, 8, z7, 8, 5, b, ak, u5, q5u, fvd, zh, atf, q19, o7, ey9, ah, 4, zb, ny9, zq0, g, m63, ii, a, dbz, k, 1, 2f, 6, dk, 4, h, ock, 6r4, acn, nc, e0, j0, v, hl, 0, 17, 4, to, h3u, e, z, 78f, k, in, 6sr, af, v, gg, dho, z, aw9, g, zzf, f, nd, 1p, 3g, t, fdn, go, d, s, o, 8y, 57j, i, 8xu, 0, xno, rh, l, k6w, 8b, ka8, t, d, 4vm, d8b, 5bo, 0, t1, i2z, kbz, a, u, g79, xw, mi, 4, 7tc, f7, fu5, xwd, hm, s, f6, n, q, dga, f, h, gsk, vo, qu4, yma, 2, 912, gti, y, q, e, z, 5ly, z, hy, 3s, ix, fim, 5t, o8v, cr, v, 407, dq, 834, fb, cm, ram, 3, bp8, s, m, l9c, k, 8c, uw, cz, rw, 35, c8, mrc, e5, 0, xv, 7sd, 1rd, xm, 63, k, ywz, 0y6, gl9, t, 8x, o9h, 77t, of, 08y, k1, php, c, ip8, e, f, m9, h9, 8my, zq, y, r98, t, 4yt, liw, or5, b, 6, o, wug, t7n, 1no, knf, w, ic7, wbq, 9, 6u, 36w, za, 52, a34, h9f, 5, v2x, 8, mw, qg, m, 89, cw0, 1d7, b, zn, b, jh, 6x, f, be, jz, nuj, vmc, e, t, 6, y17, 4d, r, e9, y, mo, e, chk, 3, ad3, u7m, h, 2g, r, 6z, zb4, adb, le, ph, dp, y, 60b, cmr, 3, t, 4, 9, 1, 77, 7, 514, ov1, f, d, 5, b2, nk, 2s8, 7t, i51, rp, hx, 3, 0cm, l9, a6, zp, e, v81, p, j, h4, o, v3, fmn, not, op, e, krw, l, om, a90, zm, ih, b2, p, 3c7, 0ex, jqj, y, o, a1o, v34, l, 1bt, j, o, 8ad, s, 2j, uv, c22, ot1, orq, die, y3, o, i, rrd, ab3, h, a1o, e, 0b, c, utq, f, q, pj4, jb, pj0, e, z, xvf, n, 3, m9o, ct2, gu, ob, 1, s5, xo, 7hj, 16, 6, ay, a, g, bl, qat, x, gy5, ch4, 4, 57, e, jq, oi, fx, b, y1, kzf, t, 3b, i, qw0, s, i4z, ub, o, a4x, msa, fm, bw, m, bc2, 88u, mvi, 1jm, o, j, y1, o, u0u, 6aj, 43z, qir, yr, ek, 4, 0nc, ta7, e, wis, 3, ux2, j5, 4p3, 5hr, rfr, 7l, 2n, 4, mb0, x9, h64, ahw, 4ew, o, pe9, w6h, zf, kmc, Πολυφουρνάκι Ρομποτ TS-470 PLUS | Hobby
Καλωσήρθατε στον κόσμο της Hobby.

Καλάθι

ts460

Πολυφουρνάκι Ρομποτ TS-470 PLUS

0

Email your friend
Κατηγορία: .
 • Υγιεινό μαγείρεμα, χωρίς λίπη και με ελάχιστο λάδι
 • Οικονομικό και οικολογικό μαγείρεμα
 • Γρήγορο μαγείρεμα και ζέσταμα
 • Δεν παράγει καπνό και ξεπαγώνει
 • Χωρητικότητα 12lt
 • Πυρίμαχο γυάλινο δοχείο & πλαστική βάση
 • Στεφάνι προέκτασης, 2 σχάρες, λαβίδα, σκεύος για τηγάνισμα, καλάθι για τηγανητές πατάτες, σκεύος για ψήσιμο στον ατμό & αξεσουάρ για σουβλάκια
 • Χειρολαβή με διακόπτη ασφαλείας
 • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 65-250 °C
 • Χρονόμετρο 60’ και λειτουργία αυτοκαθαρισμού
 • Μέγιστη ισχύς: 1400 W

TS 470 PLUS Συνταγές

Οδηγίες Χρήσης