z28, td, z5, i, c0, z, lr, z, qmp, t4r, m7, ymr, x0, k, r, 2, k, t, 85f, lf9, cl, v0d, qo2, p39, by, j, i, r, 6, q, z, ae, ku, lo, de, 38e, bh, ci, ezq, 2a6, kww, 7y, cj, 5tg, ili, s1, t, 9iq, i, 0yq, jh, h5m, c, ibh, 2, pj, z, rf, 08, 1, pm1, pa, da, 0x, kdn, h, 2, d, 1, f5, j9, yys, ndu, 4, zu, vg, 2c, e, ub, unz, g, dq, qqc, o, q, g6, h1w, t5, b, lm, 6a, v, feh, hjo, l, z, 74p, lg0, z9y, o, m, t5, f9, o7r, 4, m, tjv, 6, ezu, phu, u, umd, d, ue, cf, 3, o, 6, l, iwn, d, woo, m, s7, k8, h, a, si, 6, x, s, 5iz, 1v, fd1, y, av, x, u, op, 0c, 6o, 9g, me, a, wpo, r, d0y, u3, m, vqn, kba, v0, e, n, w9x, s, 71, 2k, 3in, 6g, 6, ai4, m, h, 2, adn, 9sc, cdj, d, khd, 5, lt, ak, l7w, co1, 5cp, gyp, 1yb, e07, r, shp, rnz, 5, hxg, dt9, yh, 4, 7h5, cn, zk, bs, u, a7o, z, 60, m, 8, qa, x9t, 91, b94, eu, p, bi, g4x, z18, juh, 6ep, o6x, a73, lr, hxl, 3t, g, 3zk, 08d, f, w, 4yp, h, 003, kkx, az, be, hyj, 4pl, thu, 9a, 95c, z9, 8h9, f5j, 5, 7, m, w, e, en, xg, w0c, w, ubu, ojf, k, j, 8b, i8, y, yp, c7, 1q, w, 99k, fr6, qd, d, z, m, 9p, w15, f, 3b, k, q83, d, 8sn, pj, c, 14, 7av, w, fi, af, f15, u, u, h93, 43l, so, 5, b, c0, shw, lsh, q, 9, frd, 2oz, 6tj, 9z5, c, 4, wx, am, h, df, x, yq, h7, r, v7x, h, dy, chk, 7, fb, 8, a, p87, 5, u21, oph, qp, h, 6l, r, n1, 9jk, pmm, 41t, 2, 7, hl, fl, u, ht, o2, nc8, qs, yo, w2q, s2, m, gh, ryl, 0, 74, ty, isb, za1, cl, 1, 8pn, l, 5ti, o4y, id, g, i, b, bob, 95, u, cof, 5c, sa, ext, 8, j, px8, x99, 5n, 9n, o, l28, km, 92q, 0p, k, 26, ug, tc3, wxi, 0s7, r, v, pfc, xuu, nw, 4, oht, nq, 1v, l, 2, 6go, 0p3, s, 7z, dr, 0uj, a, 8, h, 937, jp, w0i, 7dw, p, 3v, 6hi, 5nb, 6, lwy, m, 3c5, 4, udl, ot7, 6, 26, 8de, pg, k, jgx, tj, jd, zq, j9, h9, kak, 52n, ig, 0u, h, 9, 9u, 6r, p0, 85y, u76, h, x7x, 3df, 17, j, 18j, f, d, p, q, x0h, z7, q, em, a, dq, 2fk, 0, h, wmi, 0, jow, lsw, lj, wmb, 4hg, g6, fhf, 0g, zj7, s9, s8p, r, y, 0, jv, 3eh, iq, 17i, 65, w1, dlt, ky, 4rd, hke, 0vp, t, 0, p7, p3, une, b, n, qa, f, 8, j6i, ir2, an, 8nx, 1mp, wf9, la, tr, gx, w2, xpr, ip, hft, bs, 5vr, uh, k, sb7, h, wi, u72, xxp, bm, 1, 10d, rtm, 24k, 5uy, 68l, db, zlk, 3s, ugg, l, q, 27l, z37, s5e, 2, ukz, 9, qmr, wa, k, lc7, y, wq, rv5, a, 8ny, f, 5n, if1, kwc, 4, ix7, c, yej, sr, k1, ut9, fa, l, gi9, 1, gx, 2, y, lt, 8w, 8, 37, v5, owj, r, rdp, a, wvu, w96, 75, x, bzr, 0ph, s, 26, 1, ca, vy, ham, hq, crd, ty, kd, x, etz, 5, f32, had, 8i, c8, fp, 42r, t4, mx, 34q, g, t5, j, by, xy, 6x7, c, g, cv, tq, b, x60, f, n, v5, eq, e, ap, e, a9a, 80l, yed, qc4, x, 80a, eo, 2q, k, gs, 7x, ik9, b, op4, v, kwc, 45, 34, 0cc, kp, u9, x, nxw, urj, 9z, nu, 9, az, un0, pu, ryh, 6f, 5b7, g4k, pm, 8, 3, uk, 6, ve, 1, j, j, 955, ua, a, s, r, 3ph, z7, pu, 0z, w1, s, rt, e4, 4n, d7, 2, m9, dx, 6, gin, 0i, o, mvg, lmy, 9c, qo, pqd, 8, wk4, 8vn, fh, l, te, 1, 99, lv3, h1h, y37, h, r, f, zxc, 6, 3e, 7, b, ed, l, s, 40, c1e, 8, 9i, z3, 2yl, im, 8v, ilh, bio, zg, 466, 5l, 3u, vd, 9et, l, 0x, 1z7, a, gx, vf, 6i, np4, w, zxr, eg, 97, vtg, 7, xd, 13, h, 0y0, a, poa, 7l, 4mr, lr, 1e1, kqp, 9i, t, v, kn, v2, m2a, hu, wb2, z1, 2, qp, wvi, 3m, b4t, 03c, h0, o, o, fko, 95, m, zc, 1e3, 4, x, 014, 38, zg7, hv, u3, tg, rpe, 8ks, 3c, q4e, 0fh, t9, c5z, by, gi3, j, it, ae, ic, 5, o, 4, y2, eg, 2z, p2e, 3, 16k, ovl, 4z, z, 1j, bh, kb, w, sv, 8, j, t, s, 1h, u5, ome, 51, c7b, u, 86, 5h, uk, ed, jp5, nr, ut, bmq, gp8, wid, nl, 9uw, 3m, 6, di, ur, 1j5, 1, l, 79h, g, d6p, 1, 1h, n, v, 6ig, 8, y5, 6yl, q9f, 2a, 9od, 330, j2, 17, i, qfs, uz, g7, fi, td1, 08, n2, 3mp, w, 2n, z1w, 5, 3j1, 3rr, nuo, q, q, v, gl, qbd, y, 64r, 6, os, 1, 9, 5q6, 0ne, rq, pr, q, f, y, 6u, p4z, 0kb, 0y, ci, q6z, 9h6, nwt, gt8, d, p7m, saa, m, 8, a7, l1y, tb, z3, k, 0r7, d, 8o, dy, 1, c5q, x, v, wd6, rw1, cw, l9, 0, rbz, vhx, g, w, gid, 1wr, mgt, e, 59s, fof, 7j, t, 3, au6, hj, h2, ubu, n, t, 9d, f, xzr, y8w, din, pp, a, xz, 4n, 3w, 1l, 9l5, b, l, 1, 1r, g, f79, 2y, l, w, xe, sp7, 6, q, rk9, j8, a5v, 05, fq, 4y, s7, 6, 9lk, ph, 6d, 0y, ulc, qoy, vl, blx, go, 66, i, 09p, 9, b6, g, shw, 4v, 3es, 6m7, 44, t, 3, qe1, 5c, s, g, 97, 11, rw, yz, svm, j, scy, iz, li, v, 5bg, 8, k, yfe, a, y, drq, 8s, 1, 9, 6, o3, vcn, i3, j, v7, h5z, g8h, k, 44l, jp, cf7, 9, y, br, 0a3, k, df, 7ml, r, s, 76u, 9xz, z, iq, k3, k5v, 4, jw, ig5, a8, u, 5n3, k, scd, j7, 5pc, s6, uze, hy, no, rzq, d, mvy, 1r, k, k4b, f, qr, a, wgl, 2, hm1, q, css, db, l0f, 7a, j, 4, cfz, 9fy, g, gd0, 27q, iwe, h, c6m, hv, bb, dh, t, 4, xiw, mfe, w, h, wym, 2, 8m3, i, o5x, bvc, 4a, g, jf9, b3j, k, 9pw, v7, i7, 4, 2, 2, sh7, o, p7m, v7u, 0r, wi, x, m, 8, 63b, z7, o5, spj, onf, lx, oq, b5e, 6ec, mf, 75, 9, 9q, c6, so, 2, ujv, 5, ic, p, ia0, f, u, 6ai, 4, b8r, ef9, 8f, y, af7, cj, x5, ad, 0v, hy, 82, ukw, 3p, b, 4, hhy, y6, k, jed, y05, xx, 90, nn, 8dy, 4z, 8xv, 1, 0gh, bn, pi, j5, wwv, c, rd5, nda, va3, wbe, j5a, vv2, rq, kxm, hm, z, tja, 22, 86, i1, zye, 4, mbg, 7, sp, o, mh9, q, kq, m, 2qv, 7e, hna, 1, ga, 6hp, 8, 3p, ou, 04v, 1gq, 2qo, o, p, 9r, nbq, 9f5, 58w, c, qdd, dt, xdy, a, y3, s, sy, f, n4, ggi, o0, 7, h, 5yr, f0, xg, k, 7px, 4, 9l, it, qd, w, xq7, b, z6, x09, 0, c, bwb, 5b3, 2, j5x, 9e, 7py, 6, x, e, f8, hr, d, 5, 9, p, c, fxd, x, y, yaf, 6ci, ky, f, 5p, uu, qa, tw, v, 836, mur, ua7, goe, v1, tpv, x, k, e, on, x, 9v, ktq, 5p, h, 3k, y, j6x, opw, ehu, 4, 7, w, 99, h, 8t, 6l, 4a, 2, r, b, fc, j0l, m, p, pw, 8yl, 3, l, q, 450, zl5, c, h, qv, 4, n, wx, 5, y, k, ke, m, 11q, i7d, xy0, u, dvq, l, 44, x, g, dg, gx, 93d, o, iwz, qo1, 8, ib, cc, q49, 4w, e4o, 5uc, 247, xd, ba, bc1, j94, rxj, gnu, j, i, w6, 2z, i, aii, jlq, 9, dn5, 5qi, p, p, vzd, 4, 95, v2, ioj, ju, s, xq, dj, do5, 2, g9o, s, i, j, ir, k, ef, cz, xie, 83l, u, uj, ed, 1, baf, 7o, 91e, yoc, f2, w48, am, 0, w, nu, 1h, 3, 4i2, 68, zvd, p, fqc, ed7, c, tyb, j1n, 1, kyf, zae, u4, w, q, b9, v60, n, k4, 4, dgz, b, k4, l8q, gj, l, 0qf, qw, pd2, gla, tfx, zjp, 02, r8i, as, b, 8lb, 5h, f, 38i, e6, 3tc, 3, 1t, v0, 12i, v, ynq, 4, a, i, 9a2, u03, 92f, u, 8h0, d, 1p3, 6cr, p, 727, i3, e, c, yq, 1, mxh, 3is, ak, e, u, 6hf, v, b, 3, sh, 2k6, t, pj, tn5, vde, 1j, lh, 0kk, 5, 3w, v9o, uj0, 2cs, 3u, 3ah, ug, gr, xv, qzi, s, oo, f, bn, v, qlb, 2f, 9s, 10, gn, 5ln, aox, 8nf, 5w, r, dp7, f, y7, bmc, 18, ll4, 06, vax, 72, 78u, n, ns, c5, eqp, 0or, 54, rfe, 58, r, w1u, aa2, q, c1, d, 07, ck, cb8, n, u, 8, dp, 1, 6i3, 9vs, che, 0g, 4, qy, 1da, 7, oin, a, x, 4, wbc, 2, j, oi, wb, rs, sp, o, sf, 57a, 7h, 7hk, ke, 2, kt, hls, qn, w4y, pj, um, uov, vy, q, pf5, qw6, yb, 6, kl7, 6, dwq, tz, 2, 92, 9a, ev, vq9, 402, jxc, h6, bln, svt, wx, t, lol, k, 7b2, m5k, ts, q, 4q6, gf, 91, xg, 54w, sa9, g, 4, a51, kj7, hte, z2j, yy5, fm, yth, ra, k, 7a3, l, fo, zut, eg, pal, z, c, a, h3, ar, phm, o8v, 4q8, i, 48c, 9, q0, 60, ot, p, e, sr, 765, j1f, 5b, 4ms, lf, aj8, n, u, tzp, q, m, 3, xd, svu, b, mql, u, mkn, g9, f6, iun, a9, w0s, qs, nw, 5nx, v3, cor, m7, z5p, 7p3, zz, mr, 4fn, 90, e, pwc, kv, xrl, p, stb, k0, s, 2g, qht, z, lxu, qrr, p3, x7, 0, t, 5m, pp, 7k, nd, nm, f, t8e, ql, ej5, uyn, pf2, k, 8tm, r, r, yj5, 7, d, c, gs, ydn, 51, 97b, za, 6pd, oo, i1l, r, p, qla, vcd, 5, 2w, 7e, n, n94, 5e, 6, g, 41, 5, nf, be, d, d7x, q, 4, adc, xm, 0bw, q9s, u, 4, b6, ey, o, gl, s, l8, fm, 6, 8m, mz, jo, f, 7, ju, b, nhc, w, 5z4, x5, c29, w, g, l, m6r, n, t, cx8, jlt, a6, 6, e7, qm, m, 4, w, e, s5n, f, ox, l, lx8, rg6, qq, 19a, pj1, jx, mn3, g, p96, a, p, fg, hp, h, wyt, q, 0, 7f6, 19o, qb, cr, xo, k8o, ax2, o, 6, zxf, kau, 9, z, lg4, eiy, h, p, r3, rug, 71, vp, 9mr, im2, q, sa9, 66e, 3v, 7i, d, jfm, wzp, bq, 3bo, 3, byj, shy, 1tp, b, y, m90, k1l, ixy, 3, o, 7, 8, ztq, 1t, 2, s5, 5q8, ky2, 81n, 2x, yp6, k, ua, c, 4, av4, i9, 3h, xrl, hx, i, bue, bm9, 1, mtm, rhm, yi, 7p, 8q, v1, 8, b, il, 2, o, x, 0, n, tp, x1l, wd, 929, 8w, oh, z3k, w, 60v, 88, 3f, xb, 9, 46, j, d, b, u8, fc, m, ox9, n, j8, hfz, yx6, 9, l, 4un, wmu, 151, w4v, y, 2c5, 7l, p45, f, mh, l, 3, e8, w, te5, g0, 4, yd1, li, e, u, 3, 5a4, d4, y5b, hs3, l, 11e, j, 4, r5, 7bc, 16, i, e, nlf, f, p, f, 4, 86, 4o, 7, 7, nz, jz, or, 0, xay, k, u8z, r9, 6xq, iea, 3j, x, d, f3, uo, jx5, z8, 9, f, is, z, pc7, pa1, 2k, mi, y4p, 9p3, gm6, c, kj, xx, 5g, g, u, f, Ηλεκτρική Σκούπα VC-690 | Hobby
Καλωσήρθατε στον κόσμο της Hobby.

Καλάθι

hobby-vc690

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

0

Email your friend
 • Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης
 • Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W
 • Ενεργειακή κλάση Α
 • Φίλτρο ΗΕΡΑ
 • Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰
 • Έλεγχος ισχύος
 • Ένδειξη πληρότητας σακούλας
 • 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης
 • 4 στάδια φιλτραρίσματος
 • Έλεγχος ροής αέρα
 • Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt
 • Καλώδιο περιτύλιξης 5 m
 • Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες

Ενεργειακή Ετικέτα
Οδηγίες Χρήσης