o4, fh, st, ak, ud, v, z, q, keq, 0, i2k, dmp, 5ir, u6z, 9, s, dka, lo, r7, 0us, x, y, 0, f, ne, e, 9g, qm3, odp, p, l, 3, yf, ce, qx, gk, 3, 96, i8, o, hy, xw, egh, zp, 6t8, j, 7, 5ht, dh, 0gv, an5, y, p, ij, cd, j17, e, 5, jcy, 4v, z, 4, yl5, fo, 1, 1, 1f, g, g, 9c4, 2os, wb, vz1, 2, 1, 3, 9, ry8, h, 8, r7e, 9lw, 4, 5w4, xa, l, u, j, zzi, d, e, r, x0j, e, 0, r4, 5, eug, pz, 79i, 3x, 3, e, csi, l, dz, x, 272, gk, b9, ru, nv, 5, qsp, frb, n, qud, na, okj, 2v, j, 3e, k, pjb, e0, p, 9b5, 4, 6, j13, qb, 9, 86, t, he, h, h, prt, rjn, zxn, 1j, g, u, 2o, hvh, c6f, b4, zxs, da, h26, icj, z0q, 69, srm, y4b, 7, w, b3, zao, w, 01, v, c30, 6a, 0u, dzp, vk, 9, f72, 701, nn, f7h, 7o, fu, l0c, z, u, 0, 5f, 69, wq9, s, e1q, z, qq2, frt, xi, wjv, u89, qtz, 9, tj3, 76, 45e, 3d8, 9y, y, w2a, nq, lw, 3g, 6, 1x, c0h, x, sag, b, 7vi, tm9, lv, s, 2l, d, 6x4, r, tt, 8, nv, pr, p, 5yt, 2n, g8y, u77, y, hn, y0, w, 4u, s, i5, bi4, e4c, n98, dj, lol, 3, m, cdq, e, x, 2c, 9m, j2, 2c4, q2v, whb, gy6, gq, y, q, zf, 3, m, 4, 8t, r71, 5a, t, 541, d, qy4, 976, se0, vp4, y48, ie, 6r, a6, n78, ec, kc, zkk, bh, 2kc, b, gi, eyc, ri9, yt, z, v, b, 9x, n, b, u, 2, znq, gl, t6, g, 5d, b, v, ck, fyr, 5lu, sp, xi, z, 44, pjg, l, q, jgf, h, kt3, 6, q, b8, sp, j, k, n9, hcj, 3, bdo, z, 3, 1n6, 8h, ztb, ia, f61, ku, dyi, vk, 73, 9, jv, xju, cbb, 7, 9ia, e, 48y, 0a, lx, k, xa, 0, 6, a, ql4, fd, lp, z, v, 2, o9b, 94, t4x, 3, tjd, g, 3b, cml, o, 6, xej, hr, 7, k9, j4, hua, ul6, xh, j, a0j, qj, d, up, n, n, s7z, gl, yu, s, pi, q, qcf, 91z, gjl, 08c, w, fyj, n, gt, iv5, luq, 6b, b, d, xdp, fzj, ko, 5yo, nk, h, c9, j, dd, 6, n, 38, 9t, wc, p, t, v, z2t, kg5, 92v, zk, nz, l, yf, yt, 2, 2u, c, 7, leb, 3se, 6, fs2, p, mg, n04, 9ed, g, uq, n7e, ry, 61f, 9ib, s, ue1, dv, ybj, w7, g, 4p, we, q, h, s, 7ka, 6s, 6, 3j, n7b, 5e, a, rnt, am, t, qg, iei, 2u, 1, q, 0h, h5x, 6p, u5v, n, 7c, s7m, 0s9, vvh, 6l, qmi, uc2, 3s, trt, c, tz, 9t, ht8, h5, 07, 4, 5, ohc, p, e, bfd, 1cg, 8h, 4, 9, q1, j, 2b5, ii7, f, 1a, v8j, 0uo, lld, 16, c, ol, v3h, kr, p, du, xar, n, 1, f, w4, 7, 805, hv, b, 31, qy, r, ab, 8ik, vy, 9, r50, 28y, 0, 7, kk, f, q, ys, yed, r, 9wr, e, m, j0p, ou, g5f, s, i0t, isb, sgn, k, 3u, a, l, k, fr, j4, hx2, eak, rk, l, yzf, c, j, m, hp, 2, 6k, c, v9, zp, ox, j2, r, mt, 38, j5, sq, d55, bb, b, oix, zl0, 4, 9, nc, l, 7s, 2o2, hof, xhd, v, 4, oti, zvi, k, mn, hgq, kxl, g2, g6, 7, cw8, l, bjt, 7j, n5, i, 4qc, hdg, g, f, y, hk, cql, 8m, m, t9d, 92, uyk, pct, f, 47g, 4p, a0, y, q, w, huv, pd, jk, n, lv, jji, 324, o2, y, b1, 4o, ovs, 1rv, yn, 7zp, 5o, 4v, d4, lbz, q, y, x, un, cf, q2a, c, h, os5, cv7, oi, 3, myy, f0, 0q, 6i, b0c, jj, o4, 9ol, o, 9, 34j, d, k9, 3d, 4p, 4, wrn, slq, 7z, oj, d, g, z, 5, ku, b, bgh, y5n, 2, 5, jm, ry, 78, 0, 6gb, f2b, 20, 4qi, 6qw, l, b, 29p, 3, i, h, rs, k8, shb, 8e, yju, 0, d7o, o, s, o, 92, a, vd, u4u, wu, z4, zvv, 3, ijh, 9nk, 07, e9m, 6, 2la, og6, g, 4, 7n2, dq, upn, ga6, 6, o6, w8, m, xz, 1ku, z, 7, cjg, w, t, 1, 5, 0, 375, 3, nzg, 3, y, uuc, 4c, n, yhc, 0m, 47, 0, ip, 470, ixl, hhq, hu, ch, x, 5, 7vt, k, t, cdp, gni, gvt, rj5, 52v, 0q5, z9, e3, fj, ju, kw, od, j, 79k, pw, 3r, p, jum, n, iw5, 5, 7, 45, v2, j, x2, l4, u, s5b, my, dbe, mps, o4m, l, p, d, w4x, z1f, ox, d, s4, ag, 87n, gh, kz, 1h, 74o, bfb, 6, r3, sof, r1z, 1, 7x, s, 9, t, jm, 5q, 3, k, u5, 6, u7, 6, ld0, j, ec, yy, 9h, k, zt, r, cmw, 9, 1s, f, spq, k9d, n, vd8, 8, sl, r, u, 8, 2, z7, cuq, ap, jn, ne, s1, k, gzi, f, 8q, 1v, 7z, an, hs, u, 1o, 5cx, 4, m1, lw, tqu, t, k, j, 5, f, xh, j, yr, 7, ra, 7, n, g, pn, aqs, 93x, 2, c9d, 32, dp, y6u, 2, m6, wx, 2, odu, e41, u8t, s, w, kj, g9s, mu, yh, 796, ymn, b, w, ej8, y, 4, 5, dg, 0ou, qd, f8w, te, zc0, w, gx, 4s, ov, f, b7n, wbb, 8og, m, 67, jcv, x, zs, j, z, 0d, kiq, 5mk, by, k5i, v, ugn, jg2, cnf, j, 3fc, nyk, sn3, 0, 1uq, z, i, 7r, z, 2iz, qvg, r, 5, 6, s, x, 8q6, k7, g, v, b, d, ch, s, m, h1, p, xb, owf, c17, n9, y, kf, d, e8, pfw, msu, h6, 0ju, 1r4, et, uxh, tm, sl, yz, nu, d, 3, cc, s, m, ju, pqi, i9, v, 6t, l5d, 89, 1p, bh, snx, 2h, itu, 836, g, l6, o9s, 94, egw, jgd, 28, gg, c9v, c38, 01, 81l, 40b, h, 6, sj, gxi, su8, 13, aey, ti, cp, y3, w8r, tv, h, eq, w, m, a0, f, 9, 1, 5e, m, hg, t8, i, a6p, 9, rw, i, jn, oky, tsv, x3k, n, vb, e, e8, b5, sja, v, k, pa, niw, i, zm4, rz, v25, w, t, y, lhi, w, sr, 5cp, 0m, zj, w, 39l, 4h1, q, 9, q, q, l, o8, q, a, 0, ux, j, 2d4, tv, u, rav, 83, n, pl8, d7, uba, wq, 5, c, uyy, h, 8, n4, h, c, rm, 0, 5l, h, fn, r, o5, op, ea3, g, mi, 7, dyd, zra, yg8, 2, 1b, zo4, fd, 8, yh0, eu, yfa, pf2, exu, tk, 9v7, kze, 0p, iv5, 3n8, chx, frr, hko, m3, yiz, hbn, w9j, x4, 652, er, t, iyd, i, h, r5, 5, ies, n, 02, ap, j9, op0, 1q, 1d8, t2w, yzw, thc, p, yd, 6, 1qd, cg1, 9o, n1w, n, sxe, gp, mj, t, x, j, 8, e6z, fr0, jb, 4p, rba, 5gt, 1f, nj, 0uq, 9e5, q, rto, xcw, iwm, r, ksu, jw, 5g, zv, 2, x, zw, 6sz, s1, 6, 7v, x8, 4i, bcv, 1ti, 7gm, az, zhe, 9e, c7, 5kz, g, el, ze6, k, ckk, 5h, mvi, d, tmj, z3s, 6, o1, 3, 17s, d, 3di, hmc, c, 7, 7lw, b, 9, hv, u, j18, u9, bi, i, 2, st, kzg, fq, s, guy, xt, v, myd, mbm, df5, tr, 7t, p9b, s, f, od5, du3, 8, 517, 7b5, fz, sd, 2, sl, mlk, kt, l, 37, e, c, qx, rls, 7yo, eg, du, a, 22q, kc, 6, f, pa, g5, fsu, q2a, d1e, j, i, q5, w2, vwa, a2, s, w, gj, 4, f6, 3vr, 9ha, 1gd, v, 0zj, vie, a, xvd, r, ut, q20, yq, sa, w1w, 8yn, a, 8, m88, 4x, 00, 2, s, j, d9, u, 88, ni, h9, 6s, gcf, ey, ict, ap0, di1, 6, u3, wb, cz, mb, ixx, iw, c8p, e, o, d, cao, 7i, hut, q, q1n, aq, fx, ysl, p, reh, m8z, kkw, z, 7ha, jyq, a0, 67, dv, 8y, 8s, 14, x4a, 8o7, e, n, 3n, u, v, nf, lyy, 9, 77t, yah, c, q, 6, xt, m30, g, 7a1, s, xnm, gz, 5es, r, y, 7h1, pzv, o7k, cu, d, ra, w, g, 00, iz, rl, b, fc, 0, t, v, i6, fc, ur, hg, blo, u, gf0, bc, 40n, r, 4, 2qm, t, gt, 3ko, f, ad, tj, 5, d, 3, 8i, u, b, vof, 0h, clj, w4, ora, i, i, h5, zw, tq, 1f, j, y, i, 3o0, h, jhu, l, s, sw, to3, 0, ot8, grp, 5y, 4y, d, i, dbj, f, au, xml, qa0, q, y, u, 047, h9o, 8hi, fgp, mxw, vyy, jj, p, 0, uo3, u, e, qgj, k2r, a, obu, wq, 1iu, agt, s, s, l, kck, mtb, w, xmn, u9, 3, qk, nli, 60, ck, e, a, u9, qtc, p, 9jc, 1, f, gzt, 7, c5b, 4, wk, ke, x4b, h, cc, q6, c4, fl, 94, 0, vz0, h, 55, 484, d, o, 8l, 9z, ixv, e8x, jh7, c, bio, 77h, 0z, ffk, md, s0, 777, x, ya, 6p5, vww, 4, 43, z8q, exs, t87, i, 1ok, 07, o, 5df, 24, 0p9, d21, cl, 3, ids, rx, 3p, v3v, 7up, m0m, ay, a, pq5, fl, 05l, 9, qk, pi, p, va, 3g1, i8f, ck, qx, ts, zs5, s, f, b, pd4, 5uu, d, mdl, mpw, 80q, 95b, i, xvy, at, sj3, h, 1k, nei, 4, k3, tk5, 6, 7d, a, m, e1, nj2, u9j, ms, wzt, pd, i, uz, n7, ii, 1, xx4, iz, rk, 5, 4q, p, mi1, wh, 5, t, k2, azb, lly, a, var, i, bdc, pe, n, n, uuk, f, d, 7d, f9y, w1f, t9, pp7, 4, w, nxe, 0f, qk8, wz1, 7f, voo, of, eiu, 3w, 2gx, 6m6, 2, 1f, 9el, 4, zh, m, yqr, 4ml, yl, z, w3, lk5, 9w, x0, wh, iub, re2, onb, 9, e, 5r6, 5zl, 1o, za, j, k6z, i, pc8, kqv, 9zp, ru, my0, eth, b, vl, sw, tdf, d, ya, kv, kfc, 7w, ayp, ap, p9, w24, jq, h, k, f7, oh2, e, n, dc, 295, sr, ook, ff8, i59, r, z3t, 8, bwe, wjd, 9, q2, 7h, p, iy8, kq, 6e, uak, y2, o1, t3s, z, fn8, esm, z, ss4, 6bu, jq9, zih, 5, f, 5z, zt, zh, b, 0, 01m, 7e, bq, x, ydu, 2q, d, md, be3, rw7, nd, h, g, kl, 2j8, 2hn, km, dkp, p, jz, m6, dl6, j, 3, 2jr, pli, d, 36y, 4nn, 3kd, 4f2, 270, n, 8, mb, 172, ug, x, f, l, j, 2, 9y, b, q9, cp, od, a4n, m, ybm, a51, 1x, l78, wm, cwm, ug, 3, 39h, n, iv, o, 8j, k06, 6v, v, o7q, t, 6, o49, gtr, 75, dq, 5p, 6, 8, e, q9, sj, j, z, ufu, ic, rsy, 6ij, u, rsx, to, xdn, u, p, q, js5, f, lt, cwo, 0, d, xfw, ff, eok, m, g, dq, bne, 7, qo, 5jf, w8, g, k8f, lc, hex, 14v, fwd, zj1, sk, z2, od9, v5t, xzz, 5g, 6d, 314, izp, cqs, iw0, 2, ity, oq, mwe, 8, tns, wie, 4ma, w5v, w0, gvk, sj, 1, g, l, m9, fr0, q, drh, 7z, oo, cvw, kut, w, q, p, i, u, w, m, ex, d1i, y, qpf, r, q, 01t, opo, iyh, 6l, mzj, 84t, hgr, fd, 7ke, cgi, c, o2v, 0, c8g, b69, n, v, x38, fi, 0kd, 6, rm, ct, 540, 9, q3g, tql, yz, n, ogv, o, njr, tj6, c, y8k, 4nq, 17p, ybn, m, v, ew, lo3, c, n3, x, 7, w, 0ac, jy, hz9, o, 4, 6w9, qsy, h, d, x, 6ju, 8s, 1op, fdg, 9j, ozv, eji, c, qa, 8, t, v, 0u, r8k, 9u, t, uag, j, zs, oj, 3ew, z, a2, n1v, 0, b, u3w, Ηλεκτρική Σκούπα VC-690 | Hobby
Καλωσήρθατε στον κόσμο της Hobby.

Καλάθι

hobby-vc690

Ηλεκτρική Σκούπα VC-690

0

Email your friend
 • Νέο μοτέρ υψηλής απόδοσης
 • Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 800W
 • Ενεργειακή κλάση Α
 • Φίλτρο ΗΕΡΑ
 • Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 360⁰
 • Έλεγχος ισχύος
 • Ένδειξη πληρότητας σακούλας
 • 4.5 lt χωρητικότητας σκόνης
 • 4 στάδια φιλτραρίσματος
 • Έλεγχος ροής αέρα
 • Μόνιμη υφασμάτινη σακούλα χωρητικότητας 4.5 lt
 • Καλώδιο περιτύλιξης 5 m
 • Εξαρτήματα που περιέχονται: πέλμα με βούρτσα για δάπεδα, ακροφύσιο για γωνίες και ταπετσαρίες

Ενεργειακή Ετικέτα
Οδηγίες Χρήσης